dilluns, 20 d’abril del 2015

#ENCARA TENIM AMIANT

Repàs de paraules sense fets
 L’Assemblea de Mares i Pares del CEIP Es Pont, duem preocupades per les infraestructures del centre des de fa tres anys,  en concret per la coberta d’amiant que recobreix tot l’edifici escolar, també present en els baixants i els dipòsits; amiant que ha estat reparat, quan no és possible fer-ho segons la llei; amiant al qual les nostres filles i fills, així com les docents, estan exposades.
La Conselleria, si bé se’n cuida de donar una aparença de preocupació per l’estat dels centres públics, els fets ens diuen el contrari:

-11/01/2014: Visita d'un tècnic de l'IBISEC a petició de la direcció de l'escola, i per petició de l’AMIPA a Direcció
- 27/03/204: Participació de l’AMIPA Es Pont al ple de l’Ajuntament de Palma, exposant els nostres requeriments. Deixam un tros d’amiant al batle. 
 
- 8/4/2014: Reunions amb la Consellera, Gerent de IBISEC i el Sr. Estarellas: es comprometen -"paraula de Consellera”, textualment diu la Sra. Camps- que es farà entre finals del 2014 i primer trimestre del 2015, i que l'IBISEC es posarà en contacte amb l’AMIPA per fer-nos partícips del projecte
- 4/06/2014: Presentació de 300 firmes de la Comunitat Educativa del CEIP Es Pont. Sense resposta
- 11/06/2014: Sol·licitud de resposta davant els requeriments de l'AMIPA. Sense resposta.
- 12/09/2014 : Concentració i acte de protesta de la Comunitat Educativa del CEIP Es Pont. «Encara tenim amiant»
- 26/11/2014: Ofici del Gerent de l’IBISEC a Direcció del CEIP Es Pont en el qual s’informa que el projecte de retirada de la coberta d’amiant “s’està realitzant” i que estan a l’espera de “que l’Ajuntament de Palma ens atorgui la llicència corresponent als efectes de poder iniciar l’actuació”.
- 5/01/2015: Sol·licitud de reunió amb la Consellera Núria Riera. Sense Resposta.
- 9/02/2015: Reiterem sol·licitud reunió amb la Consellera. Resposta el dia 11/02, i la Cap de Gabinet Julia C. Rubio Mas ens respon per correu electrònic: «Seguint les indicacions de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats volem informar-los que des de l'IBISEC està previst que es dugui a terme la reforma de la coberta del CEIP Es Pont així com la retirada de fibrociment. El projecte ja està redactat i a punt de licitar-se, ens falta la llicència d'obres que depèn de l'Ajuntament de Palma, amb qui estam coordinats per tal d’agilitar-ho. S'ha de tenir en compte que aquesta intervenció s'ha dut a terme els mesos d'estiu, ja que no hi pot haver alumnat al centre per
poder fer la reforma. Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment».
- 8/03/2015: L’AMIPA del Ceip Es Pont agraeix la informació rebuda i tornem a sol·licitar reunió amb la Consellera Riera.
- 9/03/2015: La Sra. Sonia Gisbert, Secretària Personal de la Consellera, ens remet el següent correu: «Segons la nostra conversa, la data per la reunió amb la Consellera, seria el dia 14 d'abril a les 17,30 h, a la seu de la Conselleria. Quedo a l’espera de la vostra confirmació».
-10/03/2015: l’AMIPA Es Pont accepta la data.
- 13/04/2015:
10:00h. Davant l’anul·lació de la Consellera de la reunió prevista amb l’AMIPA de l’IES Josep Sureda i Blanes, l’AMIPA Es Pont telefona a la Secretària de la Consellera. Resposta: no està prevista la reunió a  l’agenda, però  «ens telefonaran».
12:00: Telefonada de la Secretària del Sr. Isern (Director General d’Infrastructures), per acordar una reunió; denegem proposta i tornem a reiterar el nostre interès d’entrevistar-nos amb la Consellera.
13:45: Rebem correu de la Secretària Personal de la Sra. Riera amb el següent text: «Buenos días, En la reunión que estava prevista per a demà dia 14 y por motivos de agenda, la Consellera no podrá estar presente, es por esto que ha delegado la audiencia en el Director General de Planificación y Centros, Sr. Tolo Isern. Su secretaria me ha confirmado que se pondrá en contacto con Uds. Para cerrar una nueva fecha y hora. Ruego disculpen las molestias ocasionadas. Reciban un cordial saludo».
-14/04/2015: La Conselleria en un twuit anuncia que les AMIPA han «plantat» el Sr. Isern, i publica –de nou, donat que a premsa ja ho ha fet amb anterioritat- a les xarxes socials que el projecte d’Es Pont de substitució de coberta està pendent de llicència de l’Ajuntament de Palma.
- 17/04/2015: L’AMIPA del Ceip Es Pont acudeix a Informació Urbanística de l’Ajuntament de Palma i ens informen que el projecte es va presentar per l’octubre de 2014, i que amb data del 23/10/2014, es requereixen esmenes de les deficiències trobades al projecte en 15 dies hàbils comptadors l’endemà de la recepció de la notificació. Si en aquest terme no s’aporta la documentació requerida es procedirà «a la paralització del procediment i us advertim que transcorreguts tres mesos sense que hagueu realitzat les actuacions necessàries (…) es dictarà resolució de caducitat del procediment i arxiu de les actuacions».
- 17/04/2015: Instància de l’AMIPA del CEIP Es Pont a Urbanisme de l’Ajuntament de Palma  per comptar com a part interessada al projecte.
- 20/04/2015: Nou acte de protesta.
          
            Palma, a 20 d’abril de 2015
            Assemblea de Pares i Mares del Ceip el Pont (Amipa Es Pont)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada