divendres, 14 de desembre del 2012

NO ESTAM D'ACORD!!!!!!

NO ESTAM D'ACORD AMB LA LLEI D'EDUCACIÓ QUE VOLEN APROVAR
NOSALTRES  DEFENSAM UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT
 L’avantprojecte de Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que ens ha presentat recentment el Govern  • VA ENCONTRA  de  que tots tinguem igualtat d’oportunitats
  • EXCLOU l’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge
  • PERMET I/O PROMOU LA SEPARACIÓ per sexes, creences i procedència
  • ATEMPTA contra la professionalitat de mestres i professors
  • NO VOL  formar ciutadans, sinó assalariats
  • NO VOL que a  les escoles siguin un exemple de democràcia.
  • IGNORA les diferències que hi ha entre les autonomies  i vulnera les seves competències
  • MENYSPREA la feina que s'ha fet per la millora de l'educació en aquest país.
 

Per tot això:

LA COMUNITAT EDUCATIVA, ELS CIUTADANS I CIUTADANES,
EXIGIM LA RETIRADA DE L’AVANTPROJECTE DE LA LOMCE I RECLAMEM L’ELABORACIÓ D’UNA LLEI QUE NEIXI DEL DIÀLEG I L’ACORD DE TOTES LES PARTS IMPLICADES,