dilluns, 11 de maig del 2015

NO A LES REVÀLIDES DE 3R DE PRIMÀRIA, NO A LA LOMCE

 L’ASSEMBLEA DE MARES I PARES DEL CEIP ES PONT
 EN CONTRA DE LES PROVES D’AVALUACIÓ INDIVIDUALITZADA  
(revàlida LOMCE)

Reunida l’assemblea de mares i pares del CEIP Es Pont dilluns 4 de maig s’acorda fer públic el nostre posicionament en contra de les proves d’avaluació individualitzada per a l'alumnat de 3r de primària per diversos motius:

·Desinformació: A data d’avui, les famílies no hem rebut per part de conselleria cap informació sobre les proves. Hem hagut d’assabentar-nos-en pels nostres fills i filles i pels mitjans de comunicació. A hores d’ara, de fet, encara no sabem quines seran les conseqüències per als nostres infants en cas de no passar la prova.

EXIGIM SER INFORMATS DIRECTAMENT DE TOT ALLÒ QUE AFECTA L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES INFANTS.
·Ambigüitat: Aquestes proves són les primeres revàlides fruit de l'aplicació de la llei estatal d'educació (LOMCE, en vigor des de gener de 2014). La informació generada per la conselleria sobre aquestes proves és ambigua i afavoreix la confusió amb les proves IAQSE d’anys anteriors. En lloc no s'informa que aquestes proves són en aplicació de la LOMCE.

EXIGIM CLARETAT EN TOT ALLÒ QUE AFECTA L’EDUCACIÓ DELS NOSTRES INFANTS.
·Avaluació externa puntual vs. avaluació interna contínua: Els centres ja realitzen avaluacions contínues durant tot el curs. Amb aquestes proves s’imposa un model d’avaluació aliè als centres i al professorat propi, i distorsionant per a l’alumnat, menyspreant la pràctica educativa quotidiana i provocant un estrès innecessari per als nostres infants.

EXIGIM RESPECTE I PROTECCIÓ PER A L’ALUMNAT.
· Continguts vs. competències: S’avaluen continguts només d'algunes matèries (en lloc de competències) que no estan adaptats als coneixements dels infants. D'aquesta manera es menysprea el treball per projectes que es fa al centre, basat en competències. A més, la prova es fa abans que els currículums de la comunitat s’hagin adaptat realment a la nova llei.

RECLAMAM UNA AVALUACIÓ CONTÍNUA ADEQUADA I ADAPTADA A LA REALITAT DEL NOSTRE CENTRE, DEL NOSTRE PEC I DELS NOSTRES INFANTS. EXIGIM QUE L’ADMINISTRACIÓ RESPECTI EL PEC DEL NOSTRE CENTRE I EN GARANTEIXI EL COMPLIMENT.

·  Segregació: Des del moment en què es faran públics els resultats obtinguts, se’n deduirà un rànquing de centres. Per evitar les conseqüències negatives d’aquest rànquing, els centres estan fent simulacres de la prova i entrenen l’alumnat, interferint així en la programació prevista. Ens preocupa que s’imposi un model educatiu que classifiqui els centres per categories i això condicioni el futur educatiu dels infants.

ENS OPOSAM A UNA ESCOLA SEGREGADORA I A POSAR ETIQUETES ALS CENTRES.

· Abandó de responsabilitats: L’administració fa responsables dels resultats obtinguts el centre, el professorat, la família i l’alumnat i se’n desentén de la seva pròpia responsabilitat com a garant de la igualtat d’oportunitats. Després de les retallades dels darrers anys en recursos econòmics i humans destinats a l’educació pública, ara l’administració fa una passa més i condemna els nostres infants.

RECLAMAM QUE LA CONSELLERIA INVERTEIXI ELS RECURSOS NECESSARIS PER GARANTIR QUE L’EDUCACIÓ PÚBLICA SIGUI INCLUSIVA I DE QUALITAT.

Per tot això, l’assemblea de pares i mares del CEIP Es Pont convida la comunitat educativa a manifestar-se en contra d’aquestes proves i a prendre les mesures que es considerin oportunes, demanant informació als centres sobre les proves, expressant la disconformitat sobre el procediment i l’oposició a què els infants es sotmetin a aquesta prova.                
                                                                                                       
Son Gotleu, 5 de maig de 2015