Consell escolar

Què és el Consell Escolar del Centre?

És l'òrgan de govern de la nostre escola.
En el Ceip Es Pont està compost per representants del personal docent, dels pares i mares, un representant de l'AMIPAi una representant de l'Ajuntament.
Els representants surten elegits per votació.

Les seves funcions són entre altres:
  • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
  • Aprovar el reglament de règim intern del centre. La PGA i altres projectes educatius.
  • Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i material escolar.
  • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar.
  • Elaborar un informe que s'inclou en la memòria anual.
  • ...
Normativa
http://die.caib.es/normativa/html/100/040.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada